Licitațiile pentru sectoarele de plajă, în martie. Vezi lista cu plaje și prețuri

Perioada de licitație și încheiere a contractelor de închiriere a plajelor turistice de pe litoral, care în prezent este de cel puțin 55 de zile, va fi înjumătățită, conform unor noi proceduri adoptate de Guvern.

Autoritățile se grăbesc astfel să liciteze închirierea plajelor pentru sezoanele estivale 2023-2024, având în vedere că anul trecut 200 de contracte de închiriere au încetat, iar veniturile statului riscă, altfel, să fie reduse cu 12,5 milioane lei în acest an. Guvernanții au adoptat și tarifele la care vor fi închiriate plajele.

 

Sezonul estival începe oficial la 1 mai, iar termenul până la care trebuie predate, în urma licitației, suprafețele de plajă contractate este cu două săptămâni mai devreme. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, din subordinea Administrației Națională ”Apele Române”, este titulara drepturilor și obligațiilor rezultate din contractul de închiriere a suprafețelor de plajă turistică avute în administrare. Din închirierea plajelor, Apele Române estimează să realizeze venituri proprii în valoare de circa 12,5 milioane lei doar pentru 2023, din care la bugetul de stat ajunge o cotă de 50% din chiria încasată, respectiv 6,25 milioane lei.

Potrivit datelor oficiale, în anul 2022 aproximativ 200 contracte de închiriere a plajei au încetat, prin ajungerea la termen. În același timp o serie de lucrări privind combaterea eroziunii costiere au fost finalizate sau se află în curs de finalizare, drept pentru care loturile de închiriat au suferit modificări, prin cuprinderea acestor suprafețe noi.

Prin urmare, Guvernul a adoptat acum o ordonanță de urgență cu o serie de reglementări considerate optime pentru a putea fi desfășurate în timp util licitațiile privind închirierea plajelor, în același timp cu respectarea principiilor publicității, tratamentului egal și transparenței.

 

Astfel, organizarea licitațiilor și derularea contractelor de închiriere se vor face prin derogare de la normele comune aplicabile, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. reducerea termenelor de desfășurare a licitațiilor, astfel: – perioada de publicitate a invitației de participare de la 20 de zile calendaristice la 10 zile până la momentul depunerii ofertei; – stabilirea obligației autorității contractante de a pune documentația la dispoziția persoanelor interesate numai prin mijloace electronice (se reduc perioadele în care trebuie pusă la dispoziție documentația de atribuire, în format fizic); – perioada de răspuns la clarificări de la 5 zile lucrătoare la 3 zile lucrătoare; – transmiterea anunțului de atribuire de la 20 de zile calendaristice la 5 zile calendaristice; – reducerea termenului minim de așteptare pentru încheierea contractului de la 20 de zile calendaristice la 10 zile.

2. reducerea numărului de oferte maxim admisibile în prezența cărora poate fi adjudecată licitația (de la 2 oferte la una)

3. stabilirea termenului contractului de închiriere la 2 ani (sezoanele estivale 2023-2024 – termen minim necesar obținerii noului PUZ)

4. posibilitatea analizării ofertelor de închiriere de către mai multe Comisii, organizate la nivelul Administrației Naționale ”Apele Române”, în numele și pentru administrator, în condițiile în care, pentru celeritatea procedurii, doar forul ierarhic superior, în speță Administrația Națională ”Apele Române”, poate beneficia de aportul oricăruia dintre salariații unităților din subordine, cu atribuții în ceea ce privește aplicarea mecanismului economic specific în domeniul apelor.

 

Guvernul susține că noile reglementări vor conduce la reducerea la jumătate a perioadei de licitație și încheiere a contractelor, în prezent perioada însumând cel puțin 55 de zile. Mai mult, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat că licitațiile ar trebui organizate în luna martie și finalizate până la 15 aprilie, când plajele ar trebui date efectiv în administrare.

Actul normativ adoptat include și lista cu suprafețele de plajă turistică (așa cum a fost actualizată pentru ședința de Guvern), aflate în administrarea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, supuse închirierii pentru sezoanele estivale 2023-2024 și tarifele aferente.

anexa-plaje-23-24

Please follow and like us:

COMMENTS