Probleme pentru Felix Stroe: fonduri europene cu acte false

Cunoscut mai mult pentru faptul că sub bagheta lui PSD Constanţa pierde în mod constant orice fel de alegeri, cum s-a întâmplat şi cu cele recente pentru prezidenţiale, Felix Stroe are de dat explicaţii şi într-o sesizare prin care este acuzat că societatea pe care o conduce, RAJA Constanţa, ar fi accesat fonduri europene folosind acte false.

La începutul lunii iunie 2016, RAJA inaugura cu mare pompa stația de epurare din localitatea Hârșova. Investiţia face parte din proiectul „Extinderea și reabilitare aducțiune, extindere rețea de canalizare și 3 stații de pompare noi ape uzate” şi a fost realizată prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, sau mai pe româneşte, pe bani europeni.

Pentru obţinerea fondurilor nerambursabile necesare investiţiei, una din condiţiile esenţiale este prezentarea de hotărâri de Consiliu Local prin care terenurile pe care se vor desfăşura noile investiţii aparţin domeniului public, se află în posesia autorităţilor locale respective şi că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii.

Doar că tocmai această condiţie nu a fost respectată, căci terenul pe care RAJA Constanţa a construit o staţie de pompare, cea cu numărul 2, avea proprietar, în speţă Statul Român, prin Agenţia de Plăti si Intervenţie pentru Agricultură Constanţa. Terenul, în suprafaţă de 1000 mp, uzurpat cu acte false de RAJA, urma să fie folosit pentru construirea unui centru local pentru primirea cererilor unice de plată din partea fermierilor din zona de nord a judeţului, centru local care nu a mai fost construit, funcţionarii APIA desfăşurându-şi activitatea în condiţii improprii, într-o cameră din sediul primăriei din Hârşova.

În şedinţa din 25 septembrie 2009, consilierii locali din Hârşova aprobau proiectul de hotărâre iniţiat de primarul PSD, Tudor Nădrag, prin care suprafaţa de teren de 1000 mp, situată în strada Prospectul Dunării, trecea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- APIA, Centrul Judeţean Constanţa. Trecerea este consfinţită prin Hotărîrea de Guvern nr. 1607 din 4 decembrie 2008, iar prin Procesul Verbal de Predare Primire nr. 127/14.01.2009, are loc predarea efectivă a terenului către APIA Constanta.

În urma solicitării noastre, RAJA Constanta a răspuns că actele depuse de ei în anul 2010 pentru finanţarea proiectului, denotă dreptul de proprietate al oraşului Hârşova asupra terenului în cauză, deşi un extras obţinut de noi de la OCPI Constanţa, arată ca proprietar al terenului statul român, prin Ministerul Agriculturii.

Primăria Hârşova, prin noul primar Viorel Ionescu, a solicitat deasemenea conducerii RAJA Constanţa dovada predării terenului din administrarea APIA Constanţa către societatea de apă precum şi a bornelor de repere pentru Staţia de pompare nr. 2, dar răspunsul întârzie în continuare să apară.

În aceste condiţii, în situaţia în care se va dovedi că Felix Stroe a folosit documente false pentru obţinerea de fonduri europene, pierderea alegerilor prezidenţiale la Constanţa de către PSD va fi cea mai mică problemă a sa.

Please follow and like us:

Leave a Comment